dijous, 9 d’octubre de 2014

LOGS dimecres 8 d'octubre de 2014

6325,00 1715 R.Shadowman, funky pop, talks, ID, greets break 34333
6295,00 1720 R.Telstar, D, pop rock, ID, asking for reports,Mexico, jingle, ID, greets to Adam, Shaft, jingle, dance 24322
6294,00 2030 unid, D,E; ballads, talks, ID, greets, closing down 24332
6290,00 2040 R.Black Bandit, D, TOto, rock ballad, Sam Cooke, Dexy's Midnight Runners, ballad 24222
4026,00 2120 LHH, E, pops, rock ballad 24222