divendres, 31 d’octubre de 2014

LOGS dijous 30 d'octubre de2014

6290,00 1820 Odynn R.Twente, D,E, report from Sweden, ID, rock, Gloria, jingle,  24222
6302,00 1850 R.de Rode Adelaar, D, Polka TV 24222