dimarts, 21 d’octubre de 2014

LOGS dilluns20 d'octubre de 2014

6396,00 1815 R.GSV, E, rock, blues, jingle, psychodelia 24322
6205,00 2145 LHH via R. Magic Int, E, Sade 24322
4026,00 2150 LHH,E, talks, rock, ID, ballad 24232