dissabte, 16 de juliol de 2016

LOGS divendres 15 de juliol de 2016

6240,00 2125 Mustang R, E,D, Man of action, ID,We love the pirate stations,talks, ballad, rock 24332
4029,00 2130 LHH, E; pop rock  24322
6070,00 2133  R.Star Int, E, greets, ID, ballads 24332