dilluns, 25 de juliol de 2016

LOGS diumenge 24 de juliol de 2016

6240,00 2105 Alaska R-BBR, E, ballads, Mary Lou, polka, Teresa Werner 24332
6286,00 2110 R,Akenzo?, no real ID, pops, pop rock 24322