dimarts, 11 de juny de 2013

LOGS dilluns 10 de juny de 2013

6210,00 2200 SW Gold, E, Tina Turner, jingle, ID, Cat Stevens 24332
4026,00 2205 LHH, E, talks,ballad,  24322