divendres, 28 de juny de 2013

LOGS dijous 27 de juny de 2013

6260,00 2115 SW Gold, E, balld, jingle, ID; funky 24332
4026,00 2215 LHH, E; ballad funky 24322