diumenge, 19 de juny de 2011

LOGS dissabte 18 de juny de 2011

3905,00 2135 R.Quintus?, D, ballads 24222
4015,00 2140 LHH, E, pops,talks, ID, ballad 2422
6308,00 2145 Marconi R, D,E, pops, How long, 24232
1653,00 2158 R.Barones, D, ballad, schlger girl, rock, ID, talks, rock 24332