dijous, 2 de juny de 2011

LOGS dimecres 1 de juny de 2011

6421,00 2120 Black Bandit R?, rock and roll 34232
4026,00 2123 LHH, E, pop girl, comments, ID 24232
6305,00 2128 TRX R, rock and roll 24222
1629,00 2132 R.Barones, D, ID, comments, ballad, rock, pops 24322