dissabte, 26 de juny de 2010

LOGS divendres 25 de juny de 2010

1639,00 2110 unid, Gr, traditional song by man 24322
1710,00 2118 unid, Gr, talks 24422