dijous, 10 de juny de 2010

LOGS dimecres 9 de juny de 2010

6220,00 2000 Mystery R,E, blues, pop dance, disco, jingle ID 34433
6925USB 2005 Spider R, E, ballad, pops, I love rock and roll, STTV segment, ballad,jingle ID 24222