dilluns, 10 d’octubre de 2016

LOGS diumenge 9 d'octubre de 2016

6285,00 2105 R-Focus Int? , rock, no real ID  24322
4015,00 2110 LHH; E, pops funky 24322