dilluns, 27 de juny de 2016

LOGS diumenge 26 de juny de 2016

6285,00 1710 R.Akenzo, D, E, pops, talks, ID, greets, reports, rock 24332
6265,00 2120 R.Tango Italia, tango non stop, 24322
4029,00 2122 LHH, E, rock and roll 24322
6205,00 2125 unid relaying Coast FM Tenerife. E, ballads, 24322
6285,00 2126 unid,, El condor pasa, ballad, 24322