dimecres, 11 de maig de 2016

LOGS dimarts 10 de maig de 2016

6970USB 1710 IBC, It,E, ID, Dx Panorama, jingles, 1800 Treasure Island Oldies, 1900 Play Dx news 24332
4015,00 2135 LHH,E, pops, ID, FR David, 24322
6205,00 2145 unid relaying Coast FM.Tenerife, E, pops, Queen 24322