divendres, 26 de febrer de 2016

LOGS dijous 25 de febrer de 2016

4026,00 2210 LHH,E, pops, funky ballad,  24332
3930,00 2215  R,Batavia, E, pops, jingle, country, greets, reports received, ID,email, italian ballad 24432