dijous, 8 d’octubre de 2015

LOGS dimecres 7 d'octubre de 2015

6285,00 1800 Abu Dhabi R-BBR,E,D, greets, ID, country, instrumental, rock and roll 24322
4026,00 2140 LHH,E, talks, One FM jingle, funky girl, 24332