dimarts, 12 d’agost de 2014

LOGS dilluns 11 d'agost de 2014

6305,00 1710 R.Merlin Int.,E, reggae, ID, thanks for reports, pop rock, ballad, ska, ID pops 24322
6250,00 1750 unid, rock and roll 24232
6210,00 1755 SW Goold, E, rock, jingle, ID, funky, ID, jingle 24322
6290,00 1805 unid, ballad 23222
6940,00 1840 unid, ballad 24322
6240,00 2100 R.Sluwe Vos,, E, Queen, ID; freq, greets, reports, email, The Wall,  24332
6256,00 2110 unid, pops, Shania Twain, Snap, TATU, Belinda Carlisle, no jingle, no ID 24332
6266,00 2150 WMR via GSV,E, rock,ID, ballad, comments, rock 24322