dimarts, 25 de febrer de 2014

LOGS dilluns 24 de febrer de 2014

6266,00 1830 LHH via R.Blackbeard, E, pops,ballad, ID 24222
4026,00 2235 LHH, E, ID, ballad girl,  24322