divendres, 31 de gener de 2014

QSL KING SHORTWAVE -1-