dimecres, 27 de febrer de 2013

LOGS dimarts 26 de febrer de 2013

4026.00 2200 LHH,E, ID, reports received, pop dance 24332
1618,00 2208 unid, Gr, local ballad by duet 24232
1690,00 2210 unid, Gr, talks 24322
1700,00 2211 unid, Gr, talks 24322
1628,00 2213 unid, Gr, ballad girl, talks 24222
1650,00 2216 unid, Gr, traditional song by man 24322
1673,00 2218 unid, Serbian, talks, folks song by man 24222