dimarts, 30 d’octubre de 2012

LOGS dilluns 29 d'octubre de 2012

1670,00 2138  unid, Gr, talks Meteora, traditional song by man 24332
1620,00 2248 unid, D, schlager 24211
1645,00 2250 unid, D; talks, pops 24211
4026,00  2253 LHH, E, talks, pops 24222