dimarts, 7 d’agost de 2012

LOGS dilluns 6 d'agost de 2012

6200,00 2045 Delta Radio-Gelderland,D,E,instrumental ID, pops, 23322
3900,00 2145 Polaris R, E, Duran Duran, ID, rock 24232