dijous, 21 de juny de 2012

LOGS dimecres 20 de juny de 2012

3900,00 2105 unid, D, E, rock, talks, ID spelling...Oscar, pop rock,break at 2115 24232