dilluns, 30 de maig de 2011

LOGS diumenge 29 de maig de 2011

3925,00 2100 R. Likedeeler, E, rock, talks, rock and roll show 24222
4026,00 2108 LHH, E, rock, ballad, ID, 24222
6305,00 2110 R.Alice?, D, rock and roll, comments on studio, rock 24222