dimarts, 2 de novembre de 2010

LOGS dilluns 1 de novembre de 2010

7610,00 0725 R.Amica, It, pops, dance, jingle ID 24222
4026,00 2255 LHH,E, ballad, comments, ID, ballad 24232
6960,00 2300 Atlantic R, E, ballad 24222