dimarts, 2 de febrer de 2010

LOGS dilluns 1 de febrer de 2010

4025,00 2220 LHH, E, pops, ID, rock, jingle ID 24222
1633,00 2225 unid, D, talks 24222
1629,00 2230 unid, Gr, traditional song by man 24432
1655,00 2234 unid, D, polkas, instrumental, polka by man, accordion, no ID 24222