dijous, 29 d’octubre de 2009

LOGS dimecres 28 d'octubre de 2009

6870,00 1745 R.Playback Int, E, pops, jingle, rock, jingles ID 35343
6220,00 1910 Mystery R, E, pops, jingle, ID, People of Ibiza 24332