dimarts, 21 d’octubre de 2008

LOGS dilluns 20 d'octubre de 2008

1680,00 2115 unid, Gr, folk song, talks 25442
1627,00 2118 unid, Gr, traditional song by man 24322
1700,00 2120 unid, Gr, talks by man 24222
1634,00 2125 unid, Gr, traditional by man, talks 24222
6055,00 2130 KBC, E, jingle, Wolfman Jack show, Fleetwood Mac 35433